שיעורי אור החיים הקדוש על הפרשה

שיעור השבוע:
פרשת פנחס

לשמיעה והורדת השיעור

לדף המקורות

השיעור באור החיים הקדוש מתקיים בימי שלישי בשעה 21:20
בבית משפ' אסולין מבוא חורון,
השיעור פתוח לקהל הרחב ומועבר ע"י עופר גובי,
כל השיעורים מוקדשים לרפואתה השלמה של אודליה נחמה בת מיכל.

אור החיים הקדוש - ר' חיים בן עטר

תאריך הילולה: ט''ו תמוז

עיר וקדיש מק"ק סאלי ובא לעה"ק ירושלים ת"ו סוף שנת תק"ב, ואני הצעיר זכיתי והייתי בישיבתו הרמתה ועיני ראו גדולת תורתו עוקר הרי הרים וקדושתו הפלא ופלא, ולפי דורנו היה לב הרב מבעית בתלמוד והיה כמעין המתגבר, והן בעון הדור כמעט שכ"ב ובחדש תמוז תק"ג עלה לשמים בן מ"ז שנה זלה"ה. וחיבר חפץ ה', ראשון לציון, אור החיים, פרי תאר, וחכמתו ניכרת מספריו, אך זה אחד מעשרה מחכמתו ורוחב לבו וחורפתו הפלא ופלא וחופף עליו כל היום סדר קדושה והבדלה מעניני העה"ז ורבו עזוז נוראותיו. הרב החסיד קדוש מהר"ר ישראל בעל שם טוב הגיד גדולת נשמתו. (שם הגדולים להחיד"א)